מערכת החינוך הישראלית עוברת בשנים האחרונות תהליכי ביקורת ושינוי רבים ומשמעותיים. במטרה להכיר, להבין ולהעריך את מבנה, מטרות והישגי המערכת - יש לעשות זאת תוך השוואה לקשת רחבה של פרמטרים, ולא פחות חשוב, של מדינות.עם צירופה של ישראל לארגון ה- OECD (ארגון המדינות המפותחות, הקרוי בשמו המלא: הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי), נהוג בתחומים שונים לערוך את ההשוואות אל מול מדינות אלו.

מדי כמה שנים מפרסם ה-OECD דו"חות השוואתיים בתחומים שונים - למטה ניתן למצוא מסמך המציג את נטל תקצוב החינוך המוטל על הרשויות המקומיות בישראל ביחס למדינות ארגון ה-OECD, את הפרק על ישראל מדו"ח 2014, וכן כתבה שפורסמה בעקבות הדו"ח שפורסם בנובמבר 2015.

לפי נתוני ה-OECD, בשנת 2013, 35% בממוצע מהתקציב השנתי של רשויות מקומיות בישראל הוקדש לתחום החינוך. שיעור זה הינו מהגבוהים ביותר במדינות ה-OECD, וממקם את ישראל במקום השלישי בקרב מדינות הארגון, הרחק מהממוצע במדינות ה-OECD, שעומד על 25%.
בנוסף, לפי נתוני ה-OECD, בשנת 2013, 16% בממוצע מהתקציב השנתי של רשויות מקומיות בישראל הוקדש לתחום הרווחה. שיעור זה גבוה מהממוצע במדינות ה-OECD, שעומד על 14%.