בשנת 2019 פרסם פורום ה-15 מסמך המלצות לגיבוש צוות קיימות עירוני, כחלק מיישום תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה".

מסמך המלצות לגיבוש צוות קיימות עירוני לצורך יישום תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה"