להלן ממשק המופעל על ידי המשרד להגנת הסביבה ומציג מידע ונתונים לגבי הבנייה הירוקה בארץ ועל אופן העמידה בתקן 5281.

 BI מבנים ירוקים בישראל