על פני כדור הארץ מצויים מיליוני מינים של מיקרואורגניזמים, פטריות, צמחים ובעלי חיים, היוצרים יחדיו סביבות חיים שונות ומגוונות. השונות הקיימת בין המינים בכדור הארץ מכונה "מגוון המינים".

מגוון המינים חיוני לקיום האדם מאחר שהוא תומך בכל מערכות החיים ומספק לאדם שירותים קיומיים חשובים כגון האבקה של פרחי בר וגידולים חקלאיים, הדברה ביולוגית, ניקוי האוויר, טיהור מים, מניעת סחיפת קרקע ועוד. בנוסף, בני האדם מקבלים מהטבע שירותי תרבות ופנאי.

ארצנו נתברכה בעולם עשיר וייחודי של מיני חי וצומח ובמגוון בתי גידול. עם זאת, כיום בישראל מצויים בסכנת הכחדה כ- 142 מינים של חולייתנים (יונקים, עופות, זוחלים, דו חיים ודגים), בעיקר כתוצאה מתהליכי פיתוח מואץ ובנייה של יישובים וכבישים, הגורמים לפגיעה בבתי גידול טבעיים, חדירה של מינים פולשים, שימוש מוגבר בדשנים ובחומרי הדברה בחקלאות ומזיהום הסביבה (אוויר, מים וקרקע).

נושא השמירה על מגוון המינים עומד על סדר היום הציבורי ברחבי העולם. גם ממשלת ישראל פרסמה "תכנית לאומית למגוון הביולוגי בישראל". בתוך העיר ציפורים, חרקים, דו חיים, זוחלים ועוד חיות בר וצמחים מוצאים את מקומם בשטחים טבעיים, גינות, פארקים ועוד. לתושבי העיר יש תפקיד חשוב במאמץ הלאומי לשמירה על מיני החי והצומח הסובבים אותנו. הבסיס למדיניות להגנה ושימור הטבע העירוני הינו מיפוי והכרת מצאי הטבע העירוני המקומי. את המיפוי ניתן ורצוי לבצע על ידי סקרים מקיפים, דוגמת הסקרים שביצעו עיריות ירושלים וכפר סבא (הודות למימון חיצוני מסייע- ראו "מידע נוסף" בכרטיס הפרויקט).

רוב העיריות יתקשו להכין סקר מקיף ללא סיוע מימוני, אך הן מסוגלות בהחלט להתחיל במיפוי החיוני בעזרת מערכת החינוך והתושבים ועל ידי כך להעלות את המודעות הציבורית לנושא. לאור האמור, בחר פורום ה-15 להתמקד בהכנת כרטיס פרויקט שעניינו מיפוי וחקר מגוון המינים בעיר באמצעות תלמידים ותושבים. פרויקט זה יכול לשמש הן כבסיס למיפוי בעיריות שטרם ביצעו סקר מקיף והן כאמצעי משלים בעיריות שביצעו סקר מקיף.

פרויקט זה מבוסס על נסיונה של היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון המפעילה תכנית חינוכית ייחודית למיפוי וחקר מגוון המינים המקומי. התכנית מופעלת בהצלחה בשש רשויות מקומיות: כפר-סבא, רעננה, הוד השרון, דרום השרון, חוף השרון, וכוכב יאיר - צור יגאל. אנו מבקשים להודות לאקולוגית הדס מרשל, רכזת שימור טבע עירוני ביחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, על שיתוף הפעולה ועל העברת המידע והדוגמאות לצורך כתיבת מסמך זה.

מיפוי וחקר מגוון ביולוגי עירוני באמצעות תלמידים ותושבים בעיר