צו ארנונה אחיד

על פי החקיקה הקיימת, מוסמכת כל רשות מקומית לנסח את צו הארנונה לפי שיקול דעתה. הדבר מביא לשונות משמעותית בין הרשויות השונות בכל הנוגע לשיטת חיוב שטח הנכס, סיווגי משנה וחלוקה לאזורים.

צוות מטעם פורום ה-15 פעל על מנת לנסח צו ארנונה אחיד לכל ערי הפורום, במטרה להפוך את הגבייה לפשוטה, אחידה וצודקת יותר.

פרטים על הצו האחיד המוצע על ידי פורום ה-15 אפשר למצוא בקישורים מטה. ההצעה ממתינה לאישור משרד הפנים, שיעניק לה תוקף חוקי.