להלן קישור למסמך מתעדכן המרכז סקירות ומחקרים בתחום עלות / תועלת של בנייה ירוקה- 
מאגר מתעדכן של פורום ה-15 - מחקרים וסקירות בתחומי עלות ותועלת של בנייה ירוקה

 

לקריאה נוספת:

  • דו"חות עתודות בנייה ירוקה בישראל- פירוט את כלל תוכניות בניין העיר המפורטות (תב"עות) אשר קיבלו תוקף בתחומי 30 רשויות מקומיות (ובהן כל ערי פורום ה-15) ואת כל התוכניות שאישרה הותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור) בשנים 2020-2014.
  • בנייה ירוקה בישראל- מסמך המאגד מספר פרויקטים מעוררי השראה. המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבניה ירוקה, 2020.
  • מבנים מאופסי אנרגיה בישראל - מסמך המאגד מספר פרויקטים מעוררי השראה. משרד האנרגיה והמועצה הישראלית לבניה ירוקה, 2022.

עמוד "עלויות בנייה ירוקה" באתר של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה - לחצו כאן.
עמוד "כדאיות בנייה ירוקה" באתר המשרד להגנת הסביבה - לחצו כאן.