פורום ה-15, אשר פועל ומוביל עשייה בתחום הקיימות העירונית וההיערכות העירונית למשבר האקלים בחר לעשות זאת בין היתר באמצעות פרסום של מדריכים והנחיות להתנהלות עירונית סביבתית ומקיימת במגוון תחומים.
כמו כן, פרסם פורום ה-15 פרקטיקות וכלי יישום שמטרתם לסייע לעיריות בהטמעה של תכניות האקלים והקיימות העירונית שיזם הפורום (אמנת האקלים וברית ערים לאיכות חיים וסביבה).