להלן מספר מדריכים והנחיות נוספים אשר עוסקים ביישום והטמעה של עקרונות הקיימות העירונית.