להלן מספר מדריכים והנחיות נוספים אשר עוסקים ביישום והטמעה של עקרונות הקיימות העירונית.

כמו כן, מוזמנים לעיין במדריך לקיימות מקומית שכתבה וערכה עידית הוד - יועצת פורום ה-15 לנושא סביבה וקיימות.