מאמרי דעה בנוגע למעמד השלטון המקומי והעיריות העצמאיות בישראל

עמדותיו הציבוריות של פורום ה-15 והנושאים בהם הוא עוסק באים לידי ביטוי, בין היתר, בכתיבה ובפרסום של מאמרי דעה. מאמרים אלו מתפרסמים בעיתונות הכתובה והאלקטרונית, ויש בהם כדי לבטא את עמדות הפורום ולעורר דיון ציבורי ראוי ופורה.

להלן מספר מאמרים, מבין אלה שפורסמו בשנים האחרונות מטעם פורום ה-15: 

2016

"דרך המלך והמעקפים הסתומים" - מאמרו של יו"ר פורום ה-15, ראש עיריית ת"א-יפו, רון חולדאי (גלובס)

2015

2014

2013

2011

2010

2008 

2007

2006