הרקע למאבק

משרדי הממשלה וגופי התכנון הממשלתיים המתקשים לנהל את אתגרי מדינת ישראל והציבור במסגרת הסמכויות הנרחבות שכבר יש להם ובמסגרת תקציבי העתק הנכנסים מדי שנה לאוצר המדינה, באופן שאין לו אח ורע בעולם, מבקשת ממשלת ישראל במסגרת חוק ההסדרים המקודם בימים אלה לשאוב עוד ועוד סמכויות מהשלטון המקומי בישראל, לגמד אותו ולאיין ולבטל הלכה למעשה את השלטון המקומי בכלל ואת העיריות בערים הגדולות בפרט. 

מדינת ישראל הולכת בניגוד גמור למגמה המקובלת בכל מדינות העולם, ובמקום לחזק את השלטון המקומי ולהרחיב את סמכויותיו ואת משאביו - היא מחלישה ומרוקנת אותו מתוכן. 

מדינת ישראל מובילה את מדינת ישראל לאסון תכנוני, סביבתי ובריאותי במסגרתו כמעט ולא יהיו בערי ישראל שום מגבלות על רעש, זיהום, צפיפות ומי שיסבול יהיו התושבים אותם יוזמי ההצעות המקוממות של חוק ההסדרים כנראה שאינם מכירים. 

קרן הארנונה זה שם מכובס לאופן בו המדינה רוצה לפתור בעיה ובמקום לממן אותה מהכספים שלה - רוצה לשלוח ידה לתקציבי השלטון המקומי בישראל, שהינו השלטון המקומי העני ביותר מבין מדינות ה-OECD. 
על פי מחקר המעקב הדו שנתי של ארגון ה-OECD, השלטון המקומי בישראל הוא מהמדוכאים ביותר הן בסמכויות והן בתקציבים ובחוסן הפיננסי שלו, ביחס לכלל מדינות הארגון (שכוללות, אגב, גם את ליטא, פולין, מקסיקו, צ׳ילה, קולומביה ועוד). 

הפרקים הללו בחוק ההסדרים - הקרן להלאמת ארנונה, פרק תכנון ובניה, ופרק תשתיות לאומיות - הם לא פחות ממתקפה ממוקדת של השלטון המרכזי בערים הגדולות, תוך ביטול, איון ודריסה של סמכויות התכנון, הפיתוח, הרישוי על הבניה, הרישוי העסקי, איכות הסביבה והבריאות שלנו, ובנוסף על כל זה - הלאמה של הארנונה העסקית של עיריותינו שתוביל לפגיעה קשה באיתנות הפיננסית הבסיסית שלנו וביכולתנו לספק שירותים למיליוני התושבים שלנו ולמיליוני היוממים המגיעים לערינו מדי יום, מדי שעה.  

מדובר במהלך המנותק לחלוטין מהנעשה ומהמקובל בעולם ומנוגד לכיוון בו כל העולם צועד - מגמה של חיזוק הערים הגדולות, הרחבת סמכויותיהן ואפילו מתן עצמאות ניהולית מלאה כמעט לגמרי לערי המטרופולין ולערים הבינוניות והגדולות כדי לנהל ולקדם ולפתח את עירן.

נשוב ונזכיר כי אמנם בערי פורום ה-15 נמצאים רק כ-45% מתושבי ישראל, אבל יותר מכך - מדי יום ביומו 85% מאזרחי ותושבי מדינת ישראל עושים שימוש בערים שלנו למטרות יוממות (עבודה, מסחר, רפואה, אקדמיה ומחקר, ספורט, פנאי, בילוי וכד׳).

לאור רצונה זה של הממשלה לאיין ולבטל את העיריות הגדולות ולהשתלט על התכנון והפיתוח של ערי ישראל באופן מרכזי וביד קשה, החליטו ראשי פורום ה-15 שהם משביתים את כל פעילות התכנון ופיתוח העיר, ומציעים לממשלת ישראל שהיא עצמה, גופיה ואנשיה ינהלו, יפתחו ויתכננו את מדינת ישראל ואת עריה. בשלב הבא, לאור ההחלטה על המשך קידום החקיקה באותה מתכונת, ללא הסרת הפרקים הדרקוניים מהחוק, החליטו ראשי הערים לצרף את מערך רישוי העסקים העירוני להשבתה. 

מהלך השביתה בערי פורום ה-15 החל מיום ראשון ה-19.3.23:

1. לא יתקיימו ישיבות עם יזמים, קבלנים, פקידי ממשלה, רמ״י וכן הלאה. ישיבות שכבר נקבעו לשבוע הבא יוקפאו או יבוטלו

2. לא ינתן מענה טלפוני או מענה בדואר אלקטרוני ולא תהיה קבלת קהל.  

3. השבתת כל ועדות התכנון והבניה המקומיות ופעילותן (לרבות ביטול כל הישיבות העתידיות המתוכננות של הוועדות המקומיות)

4. השבתת כלל מחלקות ואגפי התכנון של העיריות ומהנדסי הערים, כולל מחלקות הרישוי של העיריה ומהנדסי הערים

5. לא יונפקו או ימסרו היתרי בניה, אישורי תחילת עבודה, אישורים לרישום בטאבו וכדומה.  

6. לא ינתן מידע תכנוני בבקשות למידע, ולא ינתנו אישורים, מסמכים, מכתבים וכדומה. 

7. בימים הקרובים, וככל שהממשלה לא תפעל להסרה של הפרקים של הארנונה, תכנון ובניה ותשתיות לאומיות מחוק ההסדרים, יתכנס הפורום כדי לדון בהחרפת המחאה.

עדכון מיום 23.3 - החלטה על המשך המאבק:

בהמשך להחלטות פורום ה-15 מיום ב', 13.3.23, ומיום ג' האחרון, 21.3.23, ולאור העובדה שמשרד האוצר הניח אתמול, יום ד', 22.3, על שולחן הכנסת את הצעת חוק ההסדרים (לקראת אישורה בקריאה ראשונה בתחילת השבוע הבא בכנסת), ללא שהורדו הפרקים הדרקוניים המאיימים על עתידו של השלטון המקומי בישראל (הלאמת ארנונה עסקית, הלאמת וריכוז סמכויות בתחום תכנון ובניה, תשתיות לאומיות, רישוי סביבתי ורישוי עסקים), הוחלט:

  1. להמשיך בהשבתה המלאה של מערך התכנון ורישוי הבניה העירוני.
  2. החל מיום א', 26.3.23, יושבת גם מערך רישוי העסקים העירוני.
  3. בימים הקרובים יבחנו צעדי מאבק נוספים.

עדכון מיום 28.3 - החלטה על עצירת השביתה עד לאחר חג הפסח:

חוק ההסדרים עבר אמש (27.3.23) בקריאה ראשונה בכנסת, כאשר כל דרישות השלטון המקומי לא כובדו!
עם זאת, מאחר וממילא לא צפויים דיונים בכנסת על חוק ההסדרים עד חג הפסח, פורום ה-15 החליט להפסיק לעת עתה את השביתה, ולאחר החג יתכנס כדי להחליט על המשך צעדי המאבק כנגד חוק ההסדרים.

עדכון מיום 14.5 - החלטה על השבתת שירותי השלטון המקומי

בעקבות הצבעת ועדת הכספים על העברת ״קרן הארנונה״ כחלק מחוק ההסדרים, מודיע השלטון המקומי על השבתה כללית של כלל השירותים המוניציפליים החל מיום שני, 15.5.2023, אלא אם יוסר חוק קרן הארנונה מחוק ההסדרים.  

עדכון על השבתת השלטון המקומי החל מ-15.5

נוסח ההחלטה מכינוס מליאת ראשי הערים של פורום ה-15 ב-13.3

נוסח ההחלטה מכינוס מליאת ראאשי הערים של פורום ה-15 ב-21.3

נוסח ההחלטה מכינוס מליאת ראשי הערים של פורום ה-15 ב-23.3

ריכוז הסעיפים הפוגעניים והדורסניים ביותר בחוק ההסדרים

מצגת התייחסות השלטון המקומי לנתונים שהציג משרד האוצר בדיונים על קרן הארנונה בוועדת הכספים של הכנסת

פרק כ' - רשויות מקומיות (קרן הארנונה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית התשפ"ג-2023 - נוסח מעודכן לאחר הסכמות 11.5.23

 

כתבות וידיעות מהתקשורת