במהלך חודש יולי 2021 פורסמו הצעות "המחליטים" הצפויות להכלל בחוק ההסדרים ובתקציב המדינה, ובינהן יוזמות בעלות משקל והשלכות מרחיקות לכת על פעילות השלטון המקומי ומוסדותיו, אשר עוסקות, בין היתר, בתחומים הבאים : 
הליכי התחדשות עירונית, הסבת שטחי תעסוקה למגורים, הגדלת היצע הדיור, רישוי עצמי בתחום התו"ב, פרויקט המטרו, ייעול תחבורה ציבורית ועוד.

למעבר לנוסח המלא של הצעות המחליטים לחצו כאן.
למעבר להתייחסות מפורטת של השלטון המקומי להצעות המחליטים לחצו כאן.
למעבר להתייחסות השלטון המקומי להצעת המחליטים בעניין הסבת שטחי תעסוקה למגורים לחצו כאן.
למעבר להתייחסות השלטון המקומי להצעת המחליטים בעניין המטרו, לחצו כאן.
למעבר להשלמת התייחסות מטעם מרכז השלטון האזורי לחצו כאן.
למעבר לפניית השלטון המקומי לרוה"מ ושרי הממשלה מיום 1.8.21 לחצו כאן.
למעבר לפניית ראשי השלטון המקומי מיום 16.8.21 - תזכיר חוק התכנית הכלכלית בעניין הסבת שטחי תעסוקה למגורים לחצו כאן.

כתבות ופרסומים:
מרד הרשויות: "יישום ההצעה עלול להביא לכאוס תכנוני אורבני לפי כל קנה מידה" (גלובוס, 27.7.21)
השלטון המקומי נגד היוזמה להסב משרדים למגורים: "אסון תכנוני" (YNET, 28.7.21) 
ראשי השלטון המקומי נגד הממשלה: "דיבורים לחוד ומעשים לחוד" (ישראל היום, 1.8.21)
השלטון המקומי נגד תכנית הדיור בחוק ההסדרים (מאקו, 16.8.21)