באוגוסט 2012 יצאו מרכז השלטון המקומי ופורום ה-15 בחזית אחידה כנגד יוזמת אגף התקציבים באוצר להוביל קיצוץ כואב ודרמטי בתקציבי השלטון המקומי.
 
במכתב הפונה אל ראש הממשלה וחתום על ידי הנהגת השלטון המקומי, לרבות יו"ר מרכז השלטון המקומי ויו"ר פורום ה-15 הביעו הנ"ל התנגדות נחרצת כנגד יוזמת האוצר כאמור שעניינה קיצוץ בסכום של כ- 500 מיליון ש"ח במענקי האיזון והפיתוח, וכן כנגד קיצוץ של 1.2 מיליארד ש"ח מהתקציבים הממלכתיים המועברים אל הרשויות המקומיות נטולות מענקי האיזון.
 
יוזמה זו מגלמת בתוכה התנערות של המדינה מחובותיה ותפקידיה כלפי אזרחיה, במתן השירותים הממלכתיים הבסיסיים. עניין זה אף מתחדד בהתחשב במקורות הקיצוץ של גזירה זו שהם בעיקרם מהתקציבים הממלכתיים המועברים אל הרשויות המקומיות בתחומי החינוך והרווחה.
 
נוכח העובדה כי מטרתה של יוזמה זו בסופו של יום לקצץ בסך הסכומים המועברים מן הממשלה אל הרשויות המקומיות ולתרום להתנערות המדינה מחובותיה כלפי אזרחיה, עמד כלל השלטון המקומי נחרץ בהתנגדותו.

מטה ניתן לקרוא את מכתבי ראשי השלטון המקומי אל ראש הממשלה.