אם כל השביתות - הרשויות המקומיות נלחמות על הבית

מרכז השלטון המקומי ופורום ה-15 הכריזו כי ביום 02.01.2011 תחל ההשבתה הגדולה והמקיפה ביותר שהיתה בתולדות המדינה, וזאת לאחר שכלו כל הקיצין וננקטו כלל הצעדים האפשריים במטרה למנוע את ההשבתה הדרמטית.

את המחאה בחרו להשמיע ראשי הרשויות המקומיות, במשך שמונה חודשים רצופים, מעל כל במה ובכל דרך אפשרית, בניסיון לפתור את המצוקה ההולכת וגוברת - הן בפניות חוזרות ונישנות לראש הממשלה, לשרים הרלוונטיים ולפקידות הבכירה; הן בתפעולו של מערך הסברה מקיף וחרוץ; והן בנקיטת עשרות אירועים נקודתיים המציפים את המחדלים ומעלים פתרונות ודרישות באופן ברור ומנומק.

מטרות המאבק: חידוש עבודת החקיקה בהצעת חוק העיריות החדש, התשס"ז-2007; הגדלת בסיס התקציב של מענקי האיזון לרמה של 3 מיליארד ₪ בשנה; העמדת 600 מלש"ח בשנה למענקי הפיתוח; שיפוי מלא וקבוע עבור כלל הרשויות המקומיות בישראל עקב הסכם השכר החדש מול ההסתדרות ועובדי המגזר הציבורי; ביטול השחיקה התקציבית הרב שנתית בתקצוב הרשויות המקומיות על ידי משרדי הממשלה, ובייחוד משרדי החינוך והרווחה. כמו גם הסדרת יחס התקצוב הנהוג בהתאם לצרכי ויכולות הרשות המקומית; הפחתת תעריפי צריכת המים הציבורית; ביטול חובת התאגוד המים והביוב ברשויות המקומיות בהן מתקיים ניהול משק המים באופן יעיל ואיכותי והעברת התאגידים שהוקמו לתאגידים עירוניים; גיבוש פתרון למצוקת הרשויות המקומיות הערביות והדרוזיות; עצירת הפגיעה בהכנסות השלטון המקומי ממפעל הפיס; והקמת ועדת שרים קבועה לענייני השלטון המקומי.

ההשבתה שתחל, כאמור ביום א’, ה- 02.01.2011, תהיה מלאה, מקיפה ורב מערכתית! היא תכלול את כל שירותי העירייה וכל המערכות אותן מפעילה העירייה, ללא יוצאים מן הכלל. יושבתו בה כלל עובדי העירייה, וכלל עובדי החוץ והקבלן שמפעילה העירייה.

פורום ה- 15 קורא לממשלה להיענות לאלתר לדרישות השלטון המקומי ולמנוע את הפגיעה בבית של כולנו!

סיום מאבק השלטון המקומי וביטול השביתה ברשויות המקומיות

בסיום משא ומתן אינטנסיבי שהתקיים בלילה שבין ה- 01.01.2011 ל- 02.01.2011 ונערך בלשכת ראש הממשלה, ובראשותו, וכלל את שר האוצר, שר הפנים, יו"ר מרכז השלטון המקומי, יו"ר פורום ה-15 וראשי ערים נוספים, הצליחו הצדדים להגיע להסכמות שהביאו למניעת ההשבתה הגדולה שלצילה התנהלה ההידברות. את עיקרי טיוטת ההסכם ניתן לקרוא בקובץ שלהלן (מטה).