בקובץ המצורף מטה, שהוכן על ידי ד"ר אורלי רונן, תוכלו למצוא טבלת אקסל המכילה את כל סעיפי תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" ובה תוכלו לסמן את התקדמות העירייה בכל אחד מסעיפי התכנית. הקובץ מתאים למיפוי ראשוני של המצב הקיים ולמעקב שוטף.

קובץ עבודה למיפוי ומעקב - ברית ערים