במטרה לקדם את ערכי הקיימות העירוניים ולסייע בקידום היישום של מיזמי האקלים של פורום ה-15 עוסק פורום ה-15 בהנגשה של ידע מקצועי לטובת קהילת אנשי הסביבה והתכנון בישראל.

לצורך כך,  ייסד פורום ה-15 פלטפורמות שונות של מפגשי עמיתים ביניהן: ימי עיון לאנשי המקצוע, אירועי גרין דייט, אירועי הכשרות ממוקדים ואת קורס הדגל בתחום התכנון הבר קיימא.