ביום שני, ה-8.6.2015, התקיים יום עיון בנושא "עצים בעיר" במרכז השלטון המקומי.
 
מטרתו של יום עיון "עצים בעיר" הייתה להציג בפני אנשי המקצוע בעיריות החתומות על אמנת האקלים של פורום ה-15 מבחר סוגיות הקשורות בניהול העצים ברשות המקומית, מתוך הבנה כי העצים הנם אמצעי יעיל, פשוט וזמין יחסית שבכוחו לסייע להקטנת פליטות גזי חממה (באמצעות קיבוע פחמן), למיתון הטמפרטורה ולקידום איכות החיים בעיר.
 
במפגש הוצגו שורה של כלים שיכולים לסייע בניהול נושא העצים בעיר ודוגמאות ליישום מוצלח בערים. בעמוד זה ניתן למצוא את סיכום יום העיון והחומרים שהוצגו במסגרתו, לשימושם של משתתפי המפגש ובעלי תפקידים נוספים בעיריות העוסקים בתחום העצים בעיר.
יום עיון זה התקיים בשיתוף פעולה עם איגוד אדריכלי הנוף בישראל, הפועל לקידום המודעות לחשיבותם של העצים בעיר ולניהול מושכל של "היער העירוני".
 
למטה, לשימושכם, תוכלו לצפות ולהוריד את הסיכום והמצגות שהוצגו במפגש.