בתאריך ה-17.2.2014 התקיים יום עיון מיוחד, בנושא ניהול אנרגיה בעיריות. יום עיון זה אורגן על ידי פורום ה-15 ונערך בשיתוף פעולה עם משרד תשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, הפורום הישראלי לאנרגיה והמרכז לקיימות מקומית שמרכז השל. כמו-כן, הציגו ביום העיון נציגים של עיריית פתח-תקווה, עיריית רעננה ועיריית אשקלון. 

למטה, לשימושכם, תוכלו לצפות ולהוריד את הסיכום והמצגות שהוצגו במפגש.