ביום רביעי, ה- 30.12.2015, התקיים יום עיון בנושא "אוגדן הפרקטיקות של אמנת האקלים" במרכז השלטון המקומי.

מטרתו של יום העיון הייתה להציג בפני אנשי המקצוע בעיריות החתומות על אמנת האקלים של פורום ה-15 את אוגדן הפרקטיקות של אמנת האקלים. אוגדן הפרקטיקות מתבסס על הניסיון שנצבר בעיריות בביצוע פרויקטים סביבתיים שונים ומכיל "כרטיסי פרויקט" אחידים, הניתנים ליישום מיידי בעיריות וברשויות מקומיות, גם כאלה שאינן חתומות על אמנת האקלים. מטרת הפרקטיקות היא לחסוך בזמן למידה וטעייה ולהגיש מעין "מתכון" קל ופשוט לביצוע לאחר שכבר נוסה בהצלחה בעיריות אחרות.

האוגדן מכיל שישה פרקים, המבוססים על אבני היסוד בתכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" – התכנית לליווי שלב היישום של אמנת האקלים בעיריות, והם: דפוסי ניהול וארגון, אנרגיה ובנייה ירוקה, תחבורה ודלקים, הפחתת פסולת ומחזור, שימוש במרחב העירוני ויירוק העיר, חינוך והסברה, וכן פרק נוסף של "שונות". האוגדן הינו מסמך מתעדכן, והוא מאפשר לצרף אליו "פרקטיקות" חדשות, שיוכנו ויישלחו לעיריות על-ידי המטה המקצועי של פורום ה- 15 המלווה את ביצוע האמנה.

למטה, לשימושכם, תוכלו לצפות ולהוריד את הסיכום והמצגות שהוצגו במפגש.

לעיון באוגדן הפרקטיקות של אמנת האקלים לחצו כאן.