ביום 21.5.17 קיים פורום ה-15 יום עיון בנושא "תיקון 3/א לתמ"א 38" – בדגש על יישומו הלכה למעשה ברשויות המקומיות.
 
יום העיון כלל מספר פאנלים בהשתתפות גורמים בכירים ברשויות המקומיות, ועסק בהיבטים השונים של יישום תיקון 3/א בשטח, לרבות השלכותיו בתחומים המשפטי, המיסוי, התכנוני והרישוי.
 
יום העיון התקיים באולם הישיבות הראשי בבית השלטון המקומי, רחוב הארבעה 19, קומה 9, ת"א.  
 
רצ"ב ניתן למצוא את סדר היום ליום העיון ואת המצגות שהוצגו בו.