בתאריך ה-29.3.17 התקיים במרכז העירוני בכפר-סבא יום עיון בנושא "ניהול עירוני בר קיימא: קיימות בניהול וארגון העירייה". מטרתו של יום העיון הייתה להציג בפני אנשי המקצוע בעיריות החתומות על אמנת האקלים של פורום ה- 15 היבטים שונים של ניהול עירוני בר קיימא בעיריות, וכן דוגמאות שונות ליישום הנושא בעיריות ("מקרי מבחן").
יום העיון התקיים בשיתוף פעולה עם עיריית כפר-סבא, אשר אירחה את המפגש ופתחה אותו בהצגת תפיסת עולמה בנושא והפרקטיקות המיושמות בעירייה.

למטה, לשימושכם, תוכלו לעיין בסיכום המפגש ובמצגות שהוצגו במסגרתו.