אחת הדרכים להפחתת זיהום אוויר וגזי חממה היא נהיגה בכלי-רכב ידידותיים לסביבה. בכוחן של עיריות לעודד את השימוש ברכבים אלה באמצעות הענקת פטור לרכבים ידידותיים לסביבה מתשלום עבור חנייה בצבעי "כחול-לבן" בשטח השיפוט של העירייה.

עיריית פתח-תקוה ועיריית רעננה יישמו את הפרויקט  הצלחה, ללא צורך בשינוי חוקי העזר העירוניים שלהן. מטרת מסמך זה היא להציע מתווה ליישום הפרויקט, על בסיס ההליך בו נקטה עיריית פתח-תקוה. הפרויקט מיועד לעיריות שחוקי העזר העירוניים שלהן בתחום החנייה מבוססים על עקרונות דומים.

מסמך זה נכתב על בסיס ניסיונה של עיריית פתח-תקוה. אנו מודים לאהוד שטיין, מנהל היחידה לאיכות הסביבה בעירייה.

חניה ללא תשלום לכלי רכב ידידותיים לסביבה