פורום ה-15 פועל להעצמת סמכויותיהן של העיריות בתחום החינוך על מנת להבטיח התנהלות יעילה של מערכת החינוך ושיפור השירות לאזרח, פועל פורום ה-15 לביזור סמכויות לערים העצמאיות בשלושה תחומים עיקריים:

א. ביזור מלא בענייני מינהל וכספים.
ב. סמכויות פיקוח ובקרה מלאות לעירייה על החטיבה העליונה בבתי הספר העל יסודיים.
ג. שותפות בפיקוח, בניהול, בקבלת החלטות והכשרה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.