משבר מגיפת הקורונה אשר תקף את העולם בסוף שנת 2019 העמיד את הרשויות המקומיות בישראל ובעולם בפני דילמות ואתגרים קריטיים. מדיניות הסגר והריחוק החברתי, שתרמה להפחתת קצב ההידבקות בנגיף, פגעה פגיעה ניכרת בהיבטים רבים אחרים בחייו של הציבור. שיעורי האבטלה הגבוהים בקרב שכירים והשבתתם של מרבית העסקים המקומיים הביאו לפגיעה קשה ברווחתם הכלכלית והחברתית של התושבים, ופגעה קשות בכלכלה המקומית. בנוסף, נרשם גידול מורגש במספר מקרי האלימות בתוך המשפחה, במספר הנזקקים לתמיכה רגשית ונפשית ועוד.
 
במקביל, המשבר דרש מהרשויות המקומיות להתגייס למאמץ הלאומי למניעת התפשטות המגיפה, ולהקצות משאבים אדירים לצורך התמודדות עם הנושא, כולל דחייה ופטורים בתשלומי הארנונה הפוגעים בהכנסות הרשויות.
 
אתגר זה פגש את הרשויות המקומיות לאחר שנה וחצי של קיפאון שלטוני-ממלכתי – תוצר של 3 מערכות בחירות לאומיות, וקשיים במימוש התקציבים הממשלתיים, דבר שהביא רשויות רבות לקושי ניכר. שילוב נסיבות זה הציב רשויות מקומיות רבות בפני קשיים תזרימיים, מימוניים ותקציביים, שעלולים להשפיע על יכולתן לספק שירותים חיוניים לתושב במהלך היציאה מהמשבר והחזרה לשגרה.
 
לצד המחיר הכבד שהמשבר גבה מהתושבים, העסקים ומהרשויות המקומיות עצמן, ביטאה תקופה זו ביתר שאת את תפקידו המרכזי של השלטון המקומי. תפקיד הבא לידי ביטוי לא רק בהוצאה לפועל של מדיניות הממשלה, בסיוע באכיפת התקנות ובהפעלת מערכי החירום, אלא גם בהובלה ויישום של יוזמות ומהלכים מקומיים, המספקים לתושבים מענה משלים והכרחי המתבסס על צרכי המקום ונסיבותיו הייחודיות.
 
המצב הדגיש ביתר שאת את העובדה כי נדרשת חשיבה מחדש הן על השגרה והן על ההיערכות למשברים הבאים.
לאור זאת, קיימת חשיבות רבה בהתנעת מהלך לקידום "החוסן העירוני". מהלך כזה יתרום לשיפור וייעול תפקוד הרשות המקומית, השירות לתושב ואיכות החיים העירונית בזמני שגרה, לצד היערכות מיטבית למגוון תרחישי משבר ומצבי חירום עתידיים.
 
לפי דו"ח מיוחד של ארגון ה-OECD (From Containment to Recovery: Environmental Responses to the COVID-19 Pandemic) שפורסם במרץ 2020, התפשטותו המהירה של נגיף הקורונה הגבירה את המודעות הציבורית לחשיבות הרבה של פיתוח חוסן עירוני ולאומי והיערכות מראש למצבי משבר, כאמצעים קריטיים להכלת משברים ולמיתון השפעותיהם על הציבור.
 
"חוסן עירוני" הוא היכולת של מערכת עירונית/יישובית, על תושביה, מוסדותיה והגורמים הפועלים בה, לשמור על יציבות ולהמשיך לתפקד על אף משבר או זעזוע בו הרשות המקומית נתונה, תוך צמצום מירבי של הפגיעה בתושבים, בתשתיות, בעסקים, בכלכלה המקומית ובטבע העירוני. מרכיב חשוב נוסף ב"חוסן העירוני" היא יכולתה של הרשות המקומית להסתגל לאורך זמן, באופן חיובי ובר-קיימא, למצב חדש הנכפה עליה בשל משבר מתמשך. רשות מקומית חסונה מתאפיינת במוכנות ותכנון מראש, בגמישות, במגוון וביצירתיות, כך שהתנהלותה הופכת אותה למוכנה יותר לספיגה, הכלה והתמודדות מיטבית עם מצבי חירום - פתאומיים או צפויים, קצרי טווח או מתמשכים, מוכרים ושאינם מוכרים. רשויות חסונות הן רשויות עם תשתית קהילתית וסביבתית ענפה וחזקה, עם ממשל יציב ומשילות גבוהה, כלכלה מקומית מגוונת, ועם רמה גבוהה של רווחה ושוויון חברתי.
 
אנו סבורים, כי דפוסי הפעולה בהם יפעלו הרשויות המקומיות בעת היציאה ממשבר הקורונה, בטווח הקצר, הבינוני והארוך, יכולים להשפיע לא רק על ההתמודדות עם משבר הקורונה, אלא הרבה מעבר לכך – על התפתחותה הכלכלית, הסביבתית והקהילתית של הרשות המקומית בעשורים הקרובים.
 מסיבה זו יזמנו וגיבשנו את מסמך ה"חוסן העירוני בשגרה ובחירום", במטרה לסייע לרשויות המקומיות להתניע מהלך לבנייה וחיזוק החוסן ברשות המקומית.

מסמך חוסן עירוני בשגרה ובחירום – אסטרטגיות, פרקטיקות והמלצות לרשויות המקומיות

מסמך זה מציג מסגרת פעולה והמלצות יישומיות לבנייה ולחיזוק של החוסן העירוני בטווח הארוך, באופן שיביא לייעול הרשות המקומית והשירות שהיא מעניקה, ולחיזוק תושביה, הכלכלה המקומית וכלל המערכות הפועלות בה בשגרה. כמו כן, יסייע החוסן העירוני בהעצמת המוכנות של הרשות למצבי משבר וחירום.

זהו מסמך מתעדכן הכולל עקרונות, כלים והמלצות במגוון התחומים הנוגעים לחיים העירוניים ולתפקוד הרשות המקומית. ההמלצות הכלולות במסמך מבוססות על ניסיון שנצבר מערים רבות בישראל ובעולם, שיחות עם מומחים ומאמרים אקדמיים.

המסמך ימשיך להתעדכן מעת לעת לאור ההתפתחויות בארץ ובעולם, ואנו מזמינים אתכם להעביר אלינו מידע ורעיונות נוספים שיוכלו לתרום לבנייה ולהעצמה של החוסן העירוני, למייל [email protected].

חוסן עירוני

לקריאת המסמך לחצו כאן.

לעיון בנספח המרכז שורת צעדים שעל הממשלה לקדם על-מנת לאפשר את ביצוע ההמלצות במסמך, לחצו כאן.

פורום ה-15 קיים מספר מפגשי עיון בנושאים שונים מתוך מסמך זה. לעיון בתכני המפגשים שהתקיימו לחצו כאן.