בחודש מרץ 2016 הנחה מנכ"ל פורום ה-15 פאנל בנושא "התחדשות עירונית" בוועידת הנדל"ן של גלובס. בפאנל השתתפו מר דב צור, ראש עיריית ראשון לציון ומ"מ יו"ר מרכז השלטון המקומי, גב' מרים פירברג-איכר, ראש עיריית נתניה, מר טל אל על, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה באר שבע, אדר' אריאל וטרמן, מהנדס העיר חיפה, ד"ר חוה ארליך, מהנדסת העיר פתח תקוה ועו"ד שרית דנה, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ויועצת בתחום התכנון והבנייה לפורום ה-15 ולמרכז השלטון המקומי.

המשתתפים בפאנל דנו בנושאים השונים שעל סדר היום התכנוני, בהם החשיבות שבהתחדשות עירונית שאינה רק מיזמי דיור ותוספת יחידות דיור, אלא גם התחדשות של אזורי מסחר, מרכזים עירוניים ותיקים, התחדשות קהילתית חברתית וכדומה; השימוש בתמ"א 38 לעומת פינוי-בינוי לחידוש הרקמה הקיימת; ניסיונות מטה הדיור הלאומי לקצר את תהליכי התכנון; התנהלות הותמ"ל ואיכות תכניותיה; הקמת רשות ממשלתית להתחדשות עירונית; הצורך בתכניות אב להתחדשות עירונית לצד הסכמי גג מול הממשלה להתחדשות עירונית ועוד.