במסגרת החלטת פורום ה-15 לאימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה, הוחלט על הקמתה של וועדת מעקב ובקרה, שתעקוב אחר יישום ההחלטה בעיריות ותיבחן את ההחלטה ליישום התקן, בהתאם לתמורות והמגמות שהתרחשו בתחום הבנייה הירוקה. מטרות נוספות של ועדת המעקב והבקרה הן לזהות חסמים שונים ליישום ההחלטה בעיריות הפורום ולפעול להסרתם, לעקוב אחר תהליך הרביזיה לתקן והיבטים מקצועיים נוספים, וכן לייצר ערוץ הידברות ישיר בין כלל בעלי העניין המעורבים ביישום ההחלטה.

מבנה ועדת המעקב והבקרה:

  1. מליאת ועדת המעקב והבקרה: המליאה מורכבת מחברים קבועים (חברי העיריות שאימצו את התקן הישראלי לבנייה ירוקה) ושותפים לתהליך (המשרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות, האנרגיה והמים, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, התאחדות בוני הארץ, איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות, וכן מכוני ההתעדה המסמיכים לת"י 5281). מנכ"ל פורום ה-15 עומד בראשות מליאת הוועדה, המתכנסת 1-2 פעמים בשנה ובעת הצורך.
  2. מטה מקצועי ("צוות העבודה"): קבוצת עבודה המכינה את החומרים המקצועיים ואת ההמלצות לדיון במליאה. המטה מרוכז ע"י מנהלת תחום הסביבה והקיימות בפורום ה-15.
  3. גופים תומכים: מליאת הועדה נעזרת בשני גופי ידע נוספים: בראש וראשונה בפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא, ובנוסף להם בקבוצת אנשי מקצוע ומומחים בתחום (מלווי בנייה ירוקה, אדריכלים, מנהלי פרויקטים ועוד).

ועדת המעקב והבקרה

לעיונכם, מצורפים סיכומים והחלטות מישיבות ועדת מעקב ובקרה האחרונות, כולל חומרים שהוצגו בפגישות.
יודגש כי המסמכים בדף הם המסמכים המעודכנים ביותר, ומומלץ ליישם את ההחלטה לפי האמור בהם.