מרבית הבנייה בערים הגדולות בעשורים הקרובים תתבצע במסגרת של התחדשות עירונית. פורום ה-15 פועל מול הממשלה והעיריות לטיוב הרגולציה המסדירה תחום זה:

  • קידום הסכמי גג בתחום ההתחדשות העירונית
  • ביטול תמ"א 38 וקידום פתרונות ייעודיים לחיזוק מבנים באזורי הסיכון, לצד מסלול להתחדשות עירונית נקודתית, בדרך המלך של התכנון העירוני
  • מיקוד עבודת הותמ"ל במיזמי התחדשות עירונית ברשויות מקומיות המעונינות בכך
  • טיוב הסדרי החקיקה בנושא מתחמי פינוי בינוי, כך שתאפשר את מירב הגמישות הנדרשת בידי הועדה המקומית - הן גמישות מרחבית (יכולת לייצר הסדרים מותאמים לכל מתחם ובין מגרשים ומבנים בתוכו), והן גמישות לאורך זמן (בדגש על אפשרות להתאים את ההסדרים והיטלי ההשבחה בחלוף הזמן)
  • העצמת יכולתה של הרשות המקומית לשמש כיזם בתחומי הרשות המקומית