מתוך מגוון הפעילויות האפשריות בנושא "יירוק הסקטור העסקי ברשות" בחר פורום ה- 15 להביא ולתאר תחילה פרויקט להקמת פורום וולונטארי לקידום קיימות בעסקים. פרויקט זה נועד להוות פלטפורמה לקידום פעילויות ויוזמות נוספות של קיימות במגזר העסקי ובמתחמי העסקים והתעשייה בעיר (ראו הצעות ב"מידע נוסף" בכרטיס הפרויקט).

בעבור חלק ניכר מהעסקים בעיר, העיסוק בנושאי איכות הסביבה והקיימות עלולים להישמע מאיימים. בעלי העסקים נפגשים בדרך כלל בנושאים הללו במהלך המסלול הבירוקרטי לרישוי העסק או במהלך הפיקוח, בו חלקם אף מקבלים קנסות בגין עבירות סביבתיות. הנחת היסוד היא כי שיטת ׳מקל׳ זו, על אף חשיבותה הרבה, עלולה לייצר לעיתים אנטגוניזם לתחום הסביבה והקיימות ואף להגביל את תפיסת הנושא לתחום הצר של מניעת מפגעים ועמידה בדרישות ברישיון העסק. לפיכך, מוצע לפעול ליצירת דיאלוג ופלטפורמה המעודדים עסקים להתנהל באופן “מקיים” במובן הרחב, כלומר, ניהול העסק באופן הלוקח בחשבון גם את השלכותיו הסביבתיות והחברתיות.

פורום עסקים ירוק נועד להוות בסיס לפעילות וולונטרית שתענה על צרכי מגוון העסקים בעיר בבואם להתנהל כעסקים “מקיימים”. בכך יסייע הפרויקט לקידום הקיימות ואיכות החיים בעיר, כמו גם לקידום ועידוד עסקים מקומיים.

בנוסף, צפוי פרויקט זה לעודד ולקדם עסקים שהינם ‘ירוקים’ במהותם, כמו חנויות למוצרים אורגניים, חנויות ’יד שנייה’, שירותי תיקונים למיניהם (המסייעים בצמצום צריכה) ועוד.

הקמת פורום וולונטארי לקידום קיימות בעסקים