סעיף 197 לחוק התכנון והבניה עוסק בפיצוי לבעל זכות מקרקעין שנפגע כתוצאה מתוכנית חדשה שאותם מקרקעין מצויים בתחומה של התכנית או גובלים עימה. 

מאז שנות התשעים חל גידול ניכר בתביעות שהוגשו נגד הוועדות המקומיות בדרישה לפיצוי בעלי קרקע בהתבסס על סעיף 197. כתוצאה מכך, נדרשה הסדרה מחדש של מכלול ההיבטים הקשורים בנושא זה, באופן שיאפשר פיצוי לגיטימי וסביר לצד המשך התכנון והפיתוח העירוני.

על הצעת הרפורמה של פורום ה-15 בנושא, ועל הצעת הרפורמה הממשלתית מיוני 2007, ניתן לקרוא בקישורים מטה.