פורום ה-15 מייצג את הערים המובילות בישראל, בהן מתגוררים כ-3 מיליון תושבים. ערים אלו משמשות כמרכזים מטרופוליניים ומספקות שירותים עירוניים ותשתיות לכ-80 אחוז מאוכלוסיית המדינה. בשטחן מצויים רבים מהמרכזים התרבותיים, העסקיים והאקדמיים העיקריים בישראל.

על מנת שניתן יהיה להתמודד עם האתגרים העתידיים של החברה והמשק, אין מנוס מעריכת שינוי מחשבתי וחקיקתי מקיף, שיעניק מרחב אמיתי של סמכויות החלטה, ניהול ותכנון לערים הגדולות.