על פי המתווה ליישום אמנת האקלים של פורום ה-15 ובמסגרת ההתחייבות לארגון ICLEI הבינלאומי, יש לבצע באופן תקופתי סקר מצאי פליטות גזי חממה עירוני. סקר זה מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך הניטור והבקרה אחר התקדמות תהליך יישום האמנה.
סקר ראשון הוכן על-ידי העיריות עבור השנים 2000 ו-2007. בשנת 2013 התבקשו העיריות לבצע סקר מצאי פליטות עירוני עבור שנת 2012.

בעמוד זה תוכלו למצוא קישורים למסמכים הבאים:

  1. ההנחיות המתודולוגיות המעודכנות שנערכו ופורסמו לצורך ביצוע הסקר לשנת 2012.
  2. תוצאות סקרי מצאי הפליטות העירוניים אשר נערכו בעיריות לשנת 2012.