קבצי מיפוי וחישוב לביצוע סקר מצאי פליטות עירוני 2017

לצורך ביצוע סקר שלישי למיפוי ואפיון פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה בעיר, בוצע עדכון ורענון של קבצי המיפוי והחישוב ששימשו להכנת הסקר השני. את קובץ מיפוי מקורות הפליטה ניתן למצוא בקישור מטה, וקבצי החישוב יפורסמו בהמשך. שאר הקבצים ומסמכי ההנחיות ששימשו לסקר 2012 ניתנים לשימוש גם עבור סקר 2017.

מיפוי מקורות פליטה לשנת 2017