במסגרת שלב התכנון, ביצעו העיריות סקרי מצאי פליטות ראשונים, במסגרתם בוצעה הערכה ומדידה של פליטות גזי החממה ומזהמי האוויר עבור השנים 2007 ועבור שנת 2000, ששימשה כשנת הבסיס לצורך השוואה והפחתה.

בעמוד זה תוכלו למצוא קישורים למסמכים הבאים:

  • הנחיות מתודולוגיות לביצוע הסקרים כפי שהתפרסמו על ידי מטה פורום ה-15 בשנת 2009 (אין לעשות שימוש בהנחיות אלה לצורך סקרים חדשים).
  • הנחיות לביצוע תחזית ריאלית לשנת 2020  
  • תוצאות סקרי מצאי הפליטות העירוניים אשר נערכו בעיריות
  • תוצרי פרויקט השלמת נתונים שיזם פורום ה-15 במטרה לסייע לעיריות בהשלמת הסקרים וההנחיות שנגזרו ממנו