בחודש דצמבר 2016 קבע בית המשפט העליון בפסק דין מפתיע בע"א 5958/15 פרחי ביקל בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה-ראשון לציון ואח', כי לרשויות המקומיות אין סמכות לדרוש כתבי שיפוי מיזמים בגין תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה. החלטה זו היתה בעלת משמעות מרחיקת לכת עבור יכולתן של הרשויות המקומיות לקדם תכניות בניה בשטחן.
 
בעקבות בג"ץ זה, הצטרפו פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי לבקשה של עיריית ראשון לציון לדיון נוסף בבית המשפט העליון. היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, הודיע גם הוא על התייצבותו בהליך, והדיון נקבע לחודש אפריל 2017.  
 
במקביל, משרד האוצר קידם חקיקה ממשלתית להסמכת הרשויות המקומיות לדרוש כתבי שיפוי (כמו גם ח"כ דוד אמסלם, שיזם הצעת חוק פרטית בעניין), ובחודש מרץ 2017 אושר החוק בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת.
 
אישורו של החוק מייתר כמובן את בקשתנו לדיון נוסף בפני בית המשפט העליון, ואנו צופים כי הדיון שנקבע לאפריל 2017 יבוטל בקרוב.