על מנת שניתן יהיה להתמודד עם האתגרים העתידיים של החברה והמשק, אין מנוס מעריכת שינוי מחשבתי וחקיקתי מקיף, שיעניק מרחב אמיתי של סמכויות החלטה, ניהול ותכנון לערים הגדולות. על-פי מסגרת הרפורמה שהציע פורום ה-15, יחד עם מינהל התכנון במשרד הפנים, סמכויות הוועדות המקומיות לתכנון ובניה בערים העצמאיות הורחבו, במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2006, ובכלל זה הוגדלו סמכויות העירייה והועדה המקומית בקידום תכניות אסטרטגיות לעיר, ובקידום תכניות בניין עיר נקודתיות.

חלק נוסף של הרפורמה אמור להעניק לערים הגדולות סמכויות רחבות יותר בכל הקשור בשיפוץ מבנים מוזנחים וסילוק פולשים, לצמצם את הנטל והסיכון הכלכלי הציבורי בשל הכנת תכניות חדשות, וכן לצמצם חסמים בירוקרטיים נוספים ביחסים שבין השלטון המקומי למדינה.

עיקרי הביזור בתחום התכנון ובניה