פורום ה-15 פרסם הנחיות אחידות להכנת תכניות האב העירוניות להפחתת פליטות, וזאת במטרה לסייע לערים בכתיבת התכניות, לאור ראשוניותו של הפרויקט להפחתת פליטות בערים, ליצור בסיס משותף בין העיריות החברות בפרויקט, ולהבטיח סטנדרט מינימלי ואחיד. 

בעמוד זה תוכלו לעיין בהנחיות ובנספחים וכן בחומר מקצועי נוסף שסייע במגוון התחומים בהם עוסקות התוכניות.