לצורך ביצוע סקר שני למיפוי ואפיון פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה בעיר, בוצע עדכון ורענון של המתודולוגיה ששימשה להכנת הסקר הראשון. כמו כן, פורסמו מעת לעת מספר עדכונים נוספים, המופיעים בעמוד זה. 

לתשומת לבכם: המתודולוגיה ממשיכה להתעדכן כל העת. בהתאם לזאת, מומלץ להתייעץ עם המטה המקצועי של פורום ה-15 טרם השימוש במדריך לצורך ביצוע סקרים חדשים.