לצורך עריכת הסקר העירוני הראשון למיפוי ואפיון פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה, במסגרת התחייבויותיהן של העיריות במסגרת שלב התכנון של אמנת האקלים, הוכן על ידי מטה ההיגוי והבקרה של פורום ה-15 מדריך מקצועי לעריכת הסקר, שהתווה מתודולוגיה אחידה לביצוע הסקר, על בסיס המתודולוגיה של ארגון איקלי (ICLEI) , שיושמה בעיריות ברחבי העולם. .

המתודולוגיה המוצגת במדריך הייתה הראשונה מסוגה בארץ ובהמשך עודכנה מספר פעמים.
אי לכך, ההנחיות המתודלוגיות בעמוד זה אינן עדכניות ואין לעשות בהן שימוש לצורך עדכון הסקרים הקיימים ו/או לצורך הכנת סקרים חדשים.

לעיונכם מצורפים הקבצים הבאים:

  1. מדריך לעריכת סקר מצאי עירוני של מזהמי אוויר וגזי חממה (מרץ 2009)
  2. דף מסכם לעדכונים שהוכנסו למדריך ביחס לגרסאות מוקדמות ממרץ 2009
  3. נספחים למדריך