מזה מספר שנים שפורום ה-15 , בתיאום עם מרכז השלטון המקומי, פועל לשינוי ההיבטים הבעייתיים בתחום הנגשת תשתיות ושירות לאנשים עם מוגבלות - תקצוב וסיוע ממשלתי לא מספק למטלות הנגישות ברשויות המקומיות, ואיומיה של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות על בכירי העיריות בחקירות פליליות ובהגשת כתבי אישום פליליים - גם כאשר אין לעירייה את היכולת התקציבית לקדם את מלוא היקף פעולות ההנגשה, או כשנבצר מהעירייה לממש את מלוא ההיקף בשל מגבלות תכנוניות או סטטוטוריות שונות.
 
לאחר שניסיונות ההידברות מול משרדי האוצר והמשפטים לא צלחו, הוחלט על הגשת עתירה בנושא לבית המשפט העליון.
בחודש יוני 2016 אף הוגשה עתירה לבית המשפט העליון בנושא, טיעוניה העיקריים היו הנטל הכלכלי המוטל על הרשויות המקומיות (כ-8 מיליארד ₪ במצטבר, עד לשנת 2021), וכן השימוש הבלתי סביר שעושה נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בסמכותו להוציא "צווי נגישות" ולנקוט בצעדי אכיפה פלילית. ואולם, עתירה זו נמשכה, וזאת בהמלצת בית המשפט העליון,  שציין שעל הממשלה לקיים עמנו הידברות בנושא.
 

לאחר דיונים רבים, בחודש נובמבר 2021,  אישרה הממשלה מתווה חדש במסגרת חוק ההסדרים:

  • המתווה שאושר במסגרת הצעת החוק יאפשר פריסת ביצוע ההנגשה שנותרה עבור מבני ציבור קיים ומקומות שאינם בניין ל-4 שנים נוספות (החל מיום 31.3.22), 25% מדי שנה וזאת בכפוף לעמידה מוכחת ביעדי הביניים מידי שנה.
  • שינוי מערך האכיפה – מעבר מאכיפה פלילית לאכיפה מנהלית הכוללת עיצומים כספיים בשל הפרה – מקודם בימים אלו בוועדת הרווחה והעבודה של הכנסת (שלא במסגרת חוק ההסדרים) – עבר בקריאה ראשונה בכנסת ביום 11.10.21.