כאילו לא די בשורה הארוכה של הגזירות התקציביות שניחתו על החינוך הממלכתי במדינת ישראל במהלך השנים האחרונות, גזירות שיש בהן בכדי לפגוע פגיעה אנושה בשירותי החינוך הניתנים לילדי ישראל, הרי שהצעת המדיניות הכלכלית לשנת 2009 של הממשלה כוללת פגיעה קשה נוספת בתקציבי החינוך של העיריות, בייחוד בשלושה נושאים מרכזיים:

  1. קיצוץ דיפרנציאלי בתקציבי החינוך של הרשויות המקומיות בסך 180 מליון ש"ח. 
  2. הסעות תלמידים - החמרת הקריטריונים לפיהם זכאים תלמידים למימון הסעתם לבתי הספר מתקציבי המדינה.
  3. אבטחת מוסדות חינוך- קיצוץ התקציב בסך 120 מליון ש"ח.

מצורפת פנייתם המשותפת של ראשי השלטון המקומי: עדי אלדר, יו"ר מרכז השלטון המקומי; רון חולדאי, יו"ר פורום ה-15; ושמוליק ריפמן, יו"ר מרכז המועצות האזוריות, לראש הממשלה, הקוראת לו לבטל גזירות אלה.