השתלשלות האירועים סביב הכרזת משרד החינוך על קיצוץ בתקציב

הכרזת משרד החינוך מחודש אוגוסט 08’ על כוונתו להתקין ’צו לימוד חובה’ חדש לשנת 2008 מהווה החרפה במגמה מתמשכת של פריקת עול של הממשלה מאחריותה הציבורית וממחויבויותיה כלפי אזרחי המדינה. מגמה אשר באה לידי ביטוי בצמצום שיטתי בשיעור השתתפותה של המדינה בשירותים ממלכתיים בתחומים שונים להם היא מחויבת על פי חוק. במקרה דנן מבקשת הממשלה להתנער מחובתה על פי חוק לספק חינוך חינם לילדי ישראל, ומחליטה על קיצוץ תקציבי שמשמעותו הכספית השנתית היא כ- 255 מליון ש"ח מתקציב הרשויות המקומיות המופנה לחינוך.
כוונת הממשלה לבצע קיצוץ זה מצטרפת לשורה ארוכה של הפחתות בבסיס תקציב החינוך המוקצה לרשויות המקומיות, המגיעות להיקף של כ- 1.2 מליארד ₪ בפרק זמן של 6 שנים. זאת, מבלי לקחת בחשבון את המשמעויות התקציביות של הפעלת "חוק נהרי" הנאמדות בלפחות 250 מליון ₪ בשנה.
לאור הקיצוץ הדרמטי אותו הציג משרד החינוך, כאמור, החליטו הנהלות ראשי הערים של פורום ה-15 ושל מרכז השלטון המקומי, כבר בתחילת חודש אוגוסט 08’, כי הרשויות המקומיות בישראל, כולל הערים הגדולות, לא תיפתחנה את שנת הלימודים הקרובה (תשס"ט) באחד בספטמבר; לא תפעלנה, לא תשתפנה פעולה ולא תממשנה את התוכנית "אופק חדש" במהלך שנת הלימודים הקרובה בבתי הספר בעירן ; ותנתקנה כל מגע או קשר מקצועי עם משרד החינוך, וזאת עד להודעה חדשה או עד לביטול הקיצוץ. 

לשמחתנו, לאור עמידתו האיתנה של השלטון המקומי כולו על עקרונות אלה, ולאחר שהדברים הוצגו בפני ראש הממשלה בישיבה שהתקיימה עמו ועם שרי החינוך, האוצר והפנים, ביום ד’, 27.8.08, החליט ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט, כי הקיצוץ בתקציב החינוך המועבר לרשויות המקומיות יבוטל, על מנת שלא לפגוע במערכת החינוך, וכדי שניתן יהיה לפתוח את שנת הלימודים כסדרה.
לאור החלטה אמיצה זו של ראש הממשלה, ולאור הצלחת המאבק וביטול הקיצוץ, הודיעו ראשי פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי על הסרת האיום לאי פתיחתה של שנת הלימודים !
פורום ה-15 מברך את ציבור התלמידים וההורים בשנת לימודים פוריה ומוצלחת !!

עוד על המאבק בנושא זה ניתן לקרוא בקבצים המצורפים משמאל ובקישורים המצורפים להלן: 
בשורה להורים: שנת הלימודים תיפתח כסידרה, 27.8.08, nrg
מרכז השלטון המקומי: לא נשבית את הלימודים, 27.8.08, ynet
מבוי סתום בדיונים: "שנת הלימודים לא תיפתח", 19.8.08, ynet 
פוצץ המו"מ בין משרד החינוך לשלטון המקומי,18.8.08, nrg . 
השלטון המקומי לכנסת: הלימודים לא ייפתחו, nrg, 12.8.08 . 
ארגון ההורים הכריז מרד: לא ל"תשלומי הורים", 12.8.08, ynet . 
השלטון המקומי: קוראים להורים למצוא פתרון לראשון בספטמבר , 12.8.08, הארץ. 
ראשי הערים החליטו: לא חוזרים ללימודים, 5.8.08, ynet . 
השלטון המקומי: "יקוצצו מאות מליונים בחינוך", 31.7.08, ynet . 
במשרד החינוך מקצצים תקציב לרשויות המקומיות - ומוסיפים כסף לישיבות, הארץ.
מנסים למנוע שביתה, הארץ. 
מבוי סתום במשא ומתן בין משרד החינוך למרכז השלטון המקומי, הארץ