עם כניסתן של העיריות החתומות על אמנת פורום ה-15 לביצועו של ’שלב התכנון’, עלה הצורך להגיש להן כלים אשר יאפשרו להן לתרגם את תמונת המצב העולה מסקרי הפליטות העירוניים לתוכניות אסטרטגיות מוצלחות, ליעדים ישימים ולפעולות שאכן תבוצענה בפועל.
עבודת הרפרנט העירוני, כממונה על קידום התוכנית בעיר, מעמידה בפניו אתגרים לא פשוטים. בין השאר, התמודדות עם התנגדויות בעירייה פנימה, חסמים מסוגים שונים, סוגיות של תקצוב התהליך והפרויקטים הנגזרים ממנו, הניסיון להטמיע תפיסה ארגונית וניהולית שונה בעירייה, תיאום בין גורמים מרובים בעירייה ומחוצה לה ועוד.
לצורך זה בנה פורום ה-15, בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי והמשרד להגנת הסביבה, הכשרה מקצועית מקיפה, בת עשרה מפגשים, שנועדה להגיש לרפרנט העירוני כלים ומידע שיאפשרו לו התמודדות מושכלת ונכונה עם כל אחד מן האתגרים הללו.

היועצת האקדמית של הקורס היא הגב’ ולרי ברכיה, לשעבר מנהלת המרכז למדיניות סביבתית (היום המרכז למחקרי קיימות) במכון ירושלים לחקר ישראל, וכיום  חוקרת במרכז. ליוותה וייעצה בבניית הקורס אדר’ תמי גבריאלי, לשעבר מנהלת אגף תכנון אסטרטגי במנהל ההנדסה של עיריית תל אביב-יפו וכיום מנהלת מחקרי סביבה וקיימות במכון ירושלים לחקר ישראל.
במהלך ההכשרה, נחשפו נציגי העיריות למגוון אפשרויות הפעולה הקיימות בארבעת תחומי הסל בהם עוסקת האמנה, תוך העשרת הידע המקצועי בתחומים הללו, ורכישת הכלים שיאפשרו להם לקדמם בעירייה, כ’סוכני שינוי’ משפיעים.

לשימושכם, מצורפים החומרים שהוצגו במהלך ההכשרה. 

מפגש רביעי- אוריאל בבצ'יק, עיריית תא-יפו, ניהול מערכות תשתית עירוניות באופן מקיים