בחודש יוני 2013 קיבלה מליאת ראשי הערים של פורום ה-15 החלטה לאמץ את התקן הישראלי לבנייה בת-קיימא (בנייה ירוקה) (ת"י 5281) כמדיניות עירונית מחייבת בערי הפורום.

עיקריה של ההמלצה:

  • אימוץ הדרגתי של התקן במבני מגורים, מבני משרדים, מבני אחסון תיירותי, בתי חולים, בנייני מסחר ומבני התקהלות ציבורית.
  • קביעת מנגנוני פטור לסוגי מבנים מסוימים.
  • יצירת המלצות פרטניות לבתי ספר וגני ילדים בשל עלויות הבנייה הגבוהות והתאמות נדרשות בתקן.
  • הסדרת ערוץ פעולה רשמי עם מנהלת התו הירוק לצורך הסרת חסמים, ניטור ובקרה וטיפול בקשיים במהלך יישום ההחלטה.

בגוף ההחלטה נקבע, כי כלל ההמלצה תיבחן מעת לעת על ידי ועדת מעקב ובקרה שהוקמה לצורך הנושא. ועדה זו מתכנסת אחת לחצי שנה ובוחנת את ההמלצה לאור התפתחויות התקן והלמידה מן השטח ומכלל בעלי העניין.

לצפייה בעדכונים הנוגעים ליישום המלצת פורום ה-15 לאימוץ התקן הישראלי לבנייה בת-קיימא (בנייה ירוקה) (ת"י 5281) - אשר התקבלו בישיבות ועדת מעקב ובקרה - לחצו כאן.