החלטת ראשי הערים השלישית (2022) - עדכון מדיניות הבנייה הירוקה של פורום ה-15

מליאת ראשי הערים של פורום ה-15 קיבלו החלטה ב-11.1.2022 על עדכון מדיניות הבניה הירוקה המשותפת של ערי הפורום מ-2013, המחייבת בניינים חדשים בעמידה בתקן הישראלי לבנייה ירוקה.

בעשור האחרון מאז שאומצה מדיניות פורום ה-15, ונכון לשנת 2020, נבנו למעלה מ-20,000 יחידות דיור ירוקות בישראל, ומאות מבנים נוספים – משרדים, בתי ספר ועוד. בנוסף, ההחלטה הביאה לפיתוח השוק ולירידת מחירים, הגדלת היצע החומרים הבריאים והירוקים, תוספת של אנשי מקצוע, הכשרות, קורסים ועוד.

המדיניות החדשה מייצגת עליית מדרגה בדרישות הבנייה הירוקה בפורום:
א. הרחבת חובת הבנייה הירוקה לסוגי מבנים נוספים שלא נכללו במדיניות המקורית.
ב. בניינים שכיום נדרשים לעמידה בתקן יידרשו לעמוד בתקן ברמה גבוהה יותר.

עיקר השינויים:
א. מבני מגורים רבי-קומות (מ-29 מטר) יחויבו בעמידה בשני כוכבים לפי התקן לבנייה ירוקה ויעמדו בדירוג אנרגטי מינימלי מתקדם (B).
ב. מבני משרדים יחויבו בבנייה ירוקה החל מ-1000 מ"ר (כיום מחויבים החל מ-5,000 מ"ר), ומבני משרדים גדולים יחויבו בשני כוכבים כבר מ-10,000 מ"ר (כיום מחויבים מ-20,000 מ"ר).
ג. כל מבני חינוך (מ-1,000 מ"ר) יעמדו בנייה ירוקה החל מינואר 2024.
 
בנוסף, המדיניות החדשה תחייב את כל המבנים החדשים בביצוע הכנה להקמת מתקנים פוטו-וולטאיים לייצור אנרגיה, באופן שבהמשך הדרך יקל ויוזיל את ההקמה עצמה.


"תו ירוק" לבניין: הערים החזקות בישראל מחמירות את דרישות הבנייה הירוקה (עדי כהן, 11.1.2022, דהמרקר)

נכנס לתוקף תקן מחייב לבנייה ירוקה (3.3.2022, מערכת infospot)

החלטת ראשי הערים על עדכון מדיניות הבנייה הירוקה של פורום ה-15 - ינואר 2022

 

נספחים א' ו-ב' להחלטה