ביום  21.11.21, קיבלה הממשלה החלטה לפעול לביזור סמכויות לשלטון המקומי,  במסגרת זו הוחלט על  הקמת ועדה בהשתתפות מנכ"לי משרדי האוצר, האנרגיה, ביטחון הפנים, הבינוי והשיכון, הגנת הסביבה, החינוך, החקלאות ופיתוח הכפר, הכלכלה והתעשייה – לרבות הממונה על זרוע העבודה, הרווחה והביטחון החברתי,  השוויון החברתי, המשפטים, שירותי הדת, התחבורה והבטיחות בדרכים, התרבות והספורט וכן היועץ המשפטי לממשלה, או נציגיהם, לגיבוש המלצות לממשלה לביזור סמכויות מן השלטון המרכזי בתחומי העיסוק הרלוונטיים של המשרדים האמורים, בתוך 120 יום.

פורום ה-15 גיבש נייר עמדה בנושא זה, ולאחרונה החל בדיונים מול משרד הפנים וצוות הוועדה הממשלתית.

 

חומרים מקצועיים (*מתעדכן מעת לעת):

נייר עמדה - פורום ה-15.

מצגת מנכ"ל פורום ה-15 במסגרת מפגש 2 של צוות הוועדה - פברואר 2022.

דברי מנכ"ל פורום ה-15 במסגרת מפגש 2 של צוות הוועדה - פברואר 2022.

סיכום מפגש 2 של הוועדה הבין משרדית לביזור סמכויות - פברואר 2022.

סיכום מפגש 3 של הוועדה הבין משרדית לביזור סמכויות - מרץ 2022.

פורום ה-15 - בדיקת פערים מול הוועדה הבין משרדית - אפריל 2022.

מצגת כנס ביזור לשלטון המקומי - אפריל 2022