התנועה באזור בתי הספר גדושה ופקוקה בשעות התחלת וסיום יום הלימודים, כתוצאה מעומס הרכבים של ההורים המסיעים את ילדיהם לבית הספר. עומס זה מסכן את שלום הילדים החוצים כבישים סמוך לבית הספר ואף יוצר פליטות של גזי חממה ומזהמי אוויר המסכנים את בריאות הילדים. בנוסף, הליכה רגלית חיונית לבריאות ותורמת להתפתחות הפיזית והקוגניטיבית התקינה של ילדים.

לפרויקט חשיבות רבה מבחינת נראות וחינוך להליכה ברגל וצפוי לתרום להפנמת ההליכה ברגל גם למטרות נוספות: לחברים, לחוגים, לקניות. הליכה ברגל לבית הספר מהווה גם כלי חינוכי ראשון במעלה להפנמת ערכי קיימות ואיכות הסביבה בעיר.

הולכים ברגל לבית-הספר