בשנת 2016 התקיים דיאלוג מתמשך בין מטה הדיור הלאומי, פורום ה-15, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות, בנוגע לסמכויות הותמ"ל. הצדדים הגיעו להסכמות על תיאום ושת"פ טובים ומשוכללים יותר, הן ביחס לתכניות הותמ"ליות הנוכחיות, והן ביחס לכוונת מטה הדיור הלאומי להרחיב את סמכויות הותמ"ל לעסוקק גם בתכניות 'פינוי-בינוי', ובתכניות החלות על קרקע פרטית 'מרובת בעלים'.

במהלך שנת 2017 קודם תיקון חקיקה להרחבת פעילותה של הותמ"ל (הוועדה לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור) גם למתחמי פינוי-בינוי וקרקע פרטית מרובת בעלים. פורום ה-15 יחד עם מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות ליוו את הליך החקיקה כדי לוודא שתיקון החוק יעלה בקנה אחד עם הסיכום בין השלטון המקומי לבין מטה הדיור הלאומי לעניין זה, לרבות מתן הסמכות לרשות המקומית להחליט, על פי בחירתה, אם להעביר מיזמי פינוי-בינוי לטיפול קבינט הדיור והותמ"ל.
 
במהלך הדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת יזם יו"ר הוועדה דאז, ח"כ דוד אמסלם, הרחבה של סמכויות הותמ"ל גם לקרקע פרטית עם בעלים אחד. פורום ה-15 יחד עם מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות התנגדו נחרצות ליוזמה זו, ואכן בסופו של דבר הרחבת פעילות הותמ"ל לקרקע פרטית הוגבלה לקרקע בה יש 10 בעלים לפחות (ואם רמ"י הינה אחד מהבעלים – 5 בעלים לפחות), כאשר כל אחד מהבעלים (למעט המדינה, רשות הפיתוח וקק"ל) מחזיק בפחות מ-20% מאותה הקרקע.
 
בתחילת שנת 2018 קידם משרד האוצר את הארכת פעילות הותמ"ל. פורום ה-15 יחד עם מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות התנגדו להארכת חוק הותמ"ל – לכל הפחות עד שתבוצע בחינה אמיתית ומקצועית של השלכות עבודתו על עתידה התכנוני של מדינת ישראל. השלטון המקומי הציג לחברי הכנסת דו"ח מקצועי של פרופ' ערן פייטלסון וצוות חוקרים מהאוניברסיטה העברית המזהיר מפני הסכנה של המשך פעילות הותמ"ל במתכונתה הנוכחית.
 
לבסוף, עבודת הותמ"ל הוארכה בשנה אחת בלבד, עד לאוגוסט 2019, וכן הוטל על מטה הדיור לגבש נוהל עבודה פנימי, שיביא לכך שעבודת הותמ"ל תעשה בידיעה מוחלטת ובהסכמה עם הרשויות המקומיות, ככל הניתן, וזאת בין היתר על פי המתווה שגיבשו פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי בעבר.