פורום ה-15 רואה בנושא דיור בהישג יד חשיבות רבה ומברך על היוזמה לעגנו בחקיקה ראשית.

אנו סבורים כי על מנת לקדם את הנושא בצורה יעילה ונכונה יש למסור את מירב שיקול הדעת לרשות המקומית, שכן היא היודעת בכל מקום ומקום מהם הצרכים, הדרישות, המשאבים והיכולות ליישום דיור בהישג יד

הצעת החוק שקודמה לאחרונה בוועדת הרפורמות בכנסת [הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 119)(דיור בהישג יד), התשע"ז-2017] מבקשת להסדיר תחום זה, אך היא לוקה בחסר בכמה היבטים מהותיים:

1. קריטריונים לזכאות: הצעת החוק קובעת כי כללי הזכאות של "מחיר למשתכן" ישמשו גם לקביעת הזכאות במקרה של דיור בהישג יד. אנו סבורים כי אין כל הצדקה והיגיון בחלוקת המשאב הציבורי המוגבל של דיור בהשכרה לטווח ארוך ודיור בהשכרה במחיר מופחת לכל מחוסר דיור מגיל 26 ומעלה באשר הוא.

הימנעות מקביעת רף הכנסה ו/או הון בקריטריונים לזכאות צפויה להוביל לכך שהמשאב הציבורי יקר הערך והמוגבל הזה לא יגיע לאוכלוסיית היעד שלו. מניסיוננו בערים בישראל בהן הופעל דיור בהישג יד, וכן על פי הניסיון העולמי בתחום, עולה חשש אמיתי ומוחשי כי ללא קריטריונים אלו ההטבה הציבורית הזו תחולק בפועל לתושבים בעלי הון. לפיכך, אנו סבורים כי הכרחי לאפשר לרשות המקומית להוסיף קריטריונים רלוונטיים לזכאות.
 
2. הסכמת הרשות המקומית: הצעת החוק מסמיכה את הוועדות המחוזיות "לעקוף" את הרשויות המקומיות, ו"להנחית" עליהן, אף ללא רצונן, תכניות לדיור בהישג יד – ובכך למעשה גם לגרום לפגיעה בהכנסותיהן מהיטל השבחה. להבדיל ממקרים אחרים בהם מוסמכות הוועדות המחוזיות לכפות תכניות ספציפיות על הרשויות המקומיות, בכל הקשור לדיור בהישג יד, השלטון המקומי אינו יכול לקבל זאת, ודורש כי קידום דיור בהישג יד בתחומה של רשות מקומית יהא בהסכמתה המלאה בלבד.
 
שתי הדרישות הנ״ל מעוגנות בחקיקה ובהחלטות מינהליות ברחבי העולם; כך מקובל ונהוג במדינות השונות המפעילות דיור בהישג יד. 
 
דרישותינו לעיל הוצגו בפני יוזם החוק, ח"כ רועי פולקמן, חברי הכנסת חברי ועדת הרפורומות, גורמים במינהל התכנון ומטה הדיור הלאומי במשרד האוצר - אך הן לא הוטמעו בהצעת החוק האמורה. לפיכך, לצערנו, ניכר כי אין בהצעת החוק בשורה של ממש. יתרה מכך, בנוסחה הנוכחי, הצעת החוק אף עלולה לגרום נזק לעצם הרעיון של דיור בהישג יד וליישומו.

להרחבה בנושא, ראו להלן עמדות השלטון המקומי, הסיקור בעיתונות ומחקרים רלוונטיים: