קיים ידע נרחב בעולם בתחום תכניות עירוניות למיתון אקלים, וניתן ללמוד רבות מנסיונן של ערים אחרות בעולם בבואן להתמודד עם אתגרים דומים לשלנו.
בעמוד זה ניתן למצוא שורה של דוגמאות לתכניות עירוניות להגנת אקלים שנאספו לקראת ולטובת תמיכה בהכנתן של תכניות האב העירוניות במסגרת התחייבויותיהן של העיריות בחתימתן על אמנת פורום ה-15 להגנת אקלים והפחתת פליטות.
לתשומת לבכם: הידע בתחום זה מתעדכן כל העת. לפני הכנתה של תכנית אב חדשה, מומלץ לחפש דוגמאות עדכניות.