גרין דייט (Green Date) הוא סדרת מפגשים המלווה את יישום אמנת האקלים וברית ערים לאיכות חיים וסביבה של פורום ה-15. המפגשים עוסקים בכל פעם בנושא אחר בעולם הקיימות המקומית: תחבורה, בנייה ירוקה, תכנון עירוני, ועוד. מטרת מפגשים אלו היא להפגיש את העיריות עם תפיסות ורעיונות מגוונים ומתקדמים בתחומים השונים בהם עוסקות אמנת האקלים וברית ערים וכן עם פרויקטים ויוזמות שיושמו בהצלחה ברשויות מקומיות, באמצעות מפגש ישיר עם גורמים מובילים בתחום, עם משרדי ממשלה רלוונטיים, עם עיריות אחרות שביצעו פרויקטים מצליחים בתחום ועוד. כמו-כן, מהווים מפגשים אלו הזדמנות להעשרה והשראה, הפוגה מהמשרד, חידוש אנרגיות וגיבוש קבוצתי.