בתאריך ה- 10.6.14 התקיים מפגש ה-Green Date השני בנושא "טבע עירוני". המפגש התקיים בתחנה לחקר ציפורים בירושלים.

לשימושכם, תוכלו לצפות ולהוריד את הסיכום והמצגות שהוצגו במפגש. 

סיכום מפגש גרין דייט 2 בנושא טבע עירוני

גינון בצמחי בר - אביב אבישר - עיריית נתניה

מדיניות כוללת לטבע עירוני בירושלים - עופר גרידינגר - עירית ירושלים

סקרי טבע עירוני - בסיס לתכנון וניהול מקיים - עמיר בלבלן - החברה להגנת הטבע